VT-TRACTOR - vlastnosti

Dostupné rozměry a technické údaje najdete na následujícím odkazu.

Hlavní přínosy

Kostra s technologií VF a speciální konstrukcí patky zajišťuje větší průhyb bočnic a tudíž umožňuje provoz při nižším tlaku.

Pneumatiky Bridgestone VT-TRACTOR mají v porovnání s konkurencí o 26 % větší styčnou plochu1.

Pneumatiky VF mají díky nižšímu tlaku větší styčnou plochu, což vede k menšímu utužování půdy.

Utužování půdy snižuje množství a velikost pórů zeminy, což zmenšuje možnosti pronikání vzduchu a vody do půdy. Menší provzdušněnost půdy je primárním faktorem omezujícím růst plodin.

Nižší tlak pneumatik = větší styčná plocha = menší utužení půdy = menší vyjíždění kolej

1) Na základě interních zkoušek Bridgestone, které se konaly v Bernburgu (Sasko-Anhaltsko, Německo) v březnu 2014 s pneumatikami typů IF 600/70 R30 a IF 710/70 R42 (při tlaku 1,2 & 1,0 bar) a VF 600/70 R30 a VF 710/70 R42 (při tlaku 1,0 a 0,8 bar) pomocí technologie zobrazení zatížení XSENSORTM.

Větší styčná plocha VF pneumatik znamená také větší kontaktní plochu bloků se zeminou, což zaručuje lepší trakci. 

Testy prokázaly, že Bridgestone VT-TRACTOR umožňuje pracovat na poli rychleji a obdělat tak více o 0,9 hektarů za den1, než s pneumatikami jiných prémiových značek.

Vyšší trakce = rychlejší práce

1) Na základě interních zkoušek Bridgestone, které se konaly v Bernburgu (Sasko-Anhaltsko, Německo) v březnu 2014 s pneumatikami typů IF 600/70 R30 a IF 710/70 R42 (při tlaku 1,2
& 1,0 bar) a VF 600/70 R30 a VF 710/70 R42 (při tlaku 1,0 a 0,8 bar) za pomoci tažného traktoru a brzdícího traktoru simulujícího zátěž.

Lepší trakce také znamená menší spotřebu paliva na hektar.

Testy u Bridgestone VT-TRACTOR prokázaly úsporu paliva až 36 litrů paliva za den nebo přes 13 000 Kč na 500 hektarů1, a to v porovnání s jinými prémiovými pneumatikami.


Menší spotřeba paliva = nižší emise CO2 a menší náklady.

1) Na základě interních zkoušek Bridgestone, které se konaly v Bernburgu (Sasko-Anhaltsko, Německo) v březnu 2014 s pneumatikami typů IF 600/70 R30 a IF 710/70 R42 (při tlaku
1,2 & 1,0 bar) a VF 600/70 R30 a VF 710/70 R42 (při tlaku 1,0 a 0,8 bar) za použití metody objemového měření spotřeby paliva.

Vyvinuto a vyrobeno v Evropě

"Pneumatiky Bridgestone VT-TRACTOR byly vyvinuty a testovány v Evropském technickém centru v Itálii blízko Říma, což je vývojové centrum pro evropský trh společnosti Bridgestone. Vyráběny jsou exkluzivně v továrně ve španělském městě Puente San Miguel.

Vyvinuto v Evropském technickém centru

TCE zaujímá vedoucí postavení v oblastech výzkumu materiálů, konstrukce pneumatik, výroby prototypů a veškerých druhů statických a laboratorních zkoušek. Celý komplex stojí na pozemku o rozloze 32 hektarů a na přibližně 17 000 m2 zastřešené podlahové plochy je k dispozici veškeré potřebné zázemí pro soběstačný vývoj. TCE bylo v roce 2010 rozšířeno o nová zařízení včetně fyzikálních a chemických laboratoří s novým vyspělým vybavením.

Možnosti testování v TCE byly dále rozšířeny zprovozněním speciálního válce o průměru 3 metry, který umožňuje laboratorní zkoušky pneumatik všech rozměrů před jejich testy v reálných podmínkách. Výkonové parametry pneumatiky VT-TRACTOR byly potvrzeny zkouškami více než 200 pneumatik (v laboratořích, na silnici i na poli).

Pět set inženýrů, chemiků, techniků a pomocných pracovníků v TCE se zabývá třemi hlavními oblastmi:
1) konstrukcí a vývojem pneumatik pro osobní vozy, lehké užitkové vozy, nákladní vozidla, autobusy a zemědělské stroje v souladu s požadavky evropských zákazníků;
2) navrhováním procesů a strojního vybavení pro šest výrobních závodů Bridgestone v Evropě;
3) systémy pro zajišťování kvality v souladu s normami ISO-9000, QS-9000 a ISO-14000.

European Product Puente San Miguel Front

Vyrobeno v Puente San Miguel

Španělský závod zaměstnává přibližně 400 lidí, včetně administrativních zaměstnanců a pracovníků ve skladu. Celý výrobní areál pokrývá plochu téměř 100 000 m². Závod PSM, výhradní výrobce pneumatiky VT-TRACTOR, zahájil její výrobu v uplynulém roce, aby mohl být tento produkt uveden na evropský trh na podzim 2014.

European Product Puente San Miguel Top