• Bridgestone prosazuje prémiové pneumatiky, technologie a digitální řešení, jimiž v době rychlých změn vychází vstříc rostoucím požadavkům vozových parků a výrobců automobilů
  • Bridgestone představuje tři nové prémiové pneumatiky pro nákladní vozidla a autobusy: Duravis R002, COACH-AP 001 a nedávno uvedenou pneumatiku Ecopia H002
  • Bridgestone rozšiřuje nabídku digitálních řešení a aplikací, která nyní zahrnuje Total Tyre Care, FleetPulse a WEBFLEET společnosti TomTom Telematics

Podnikání i celý svět prochází rychlými změnami. Provozovatelé vozových parků stojí před obrovskými výzvami, které jsou spojené s globálními trendy v oblasti mobility. Majitelé a manažeři vozových parků se musejí vyrovnávat s dosud nevídanými tlaky na maximalizaci produktivity a minimalizaci celkových nákladů. Bridgestone se vzhledem k výše uvedeným výzvám vydal na cestu transformace z výrobce prémiových pneumatik na vedoucího poskytovatele řešení pro mobilitu. Bridgestone tak hodlá svým partnerům z řad vozových parků a výrobců vozidel nabízet maximální úroveň užitných vlastností, trvalé udržitelnosti a efektivity.

Bridgestone proto ještě více než dosud investuje do rozšiřování portfolia prémiových pneumatik pro užitková vozidla a digitálních řešení pro mobilitu, jejichž prostřednictvím pomáhá vozovým parkům překonávat výzvy, jimž čelí. Bridgestone uvede na trh dvě nové pneumatiky pro nákladní vozidla a autobusy: Duravis R002 a COACH-AP 001, které doplní nedávno uvedenou pneumatiku Ecopia H002. Tyto pneumatiky snižují celkové náklady a nabízejí nejvyšší úroveň bezpečnosti, hospodárnosti a komfortu.

Bridgestone vstupuje do budoucnosti mobility s rozšířeným portfoliem

S populační explozí, urbanizací a rozvojem internetového obchodu jsou spojeny obrovské požadavky na osobní i nákladní dopravu. Prioritou je také snižování emisí CO2 v boji proti změně klimatu, které je navíc vyžadováno stále přísnější legislativou. V oblasti mobility získávají na významu také konektivita, autonomní jízda, sdílení vozidel a elektrické pohony. Odvětví dopravy je tak nuceno k zásadním změnám. Pro vozové parky to znamená historicky největší výzvy.

Také Bridgestone prochází transformací, aby mohl ještě efektivněji pomáhat svým fleetovým zákazníkům k úspěchům v této turbulentní době. Společnost již několik let intenzivně investuje do digitálních funkcí a uvádí na trh průkopnická digitální řešení a aplikace, jako je Total Tyre Care nebo FleetPulse. Cílem je podporovat vozové parky důležitými informacemi na základě analýzy dat, díky nimž je možné optimalizovat provozní činnosti a dosahovat maximální hospodárnosti.

Total Tyre Care je komplexní řešení pro správu pneumatik. Bridgestone v něm využívá vyspělé technologie a systémy pro sledování, údržbu a správu pneumatik v rámci vozového parku, aby byla zaručena optimální bezpečnost ve spojení s minimalizací nákladů na údržbu pneumatik. Zákazníci mají na výběr balíčky služeb, které zahrnují mimo jiné nástroje Toolbox pro sledování stavu pneumatik, Fleetbridge pro správu pneumatik a smluvních vztahů, Basys pro správu koster pneumatik nebo Tirematics pro monitoring tlaku v pneumatikách a jejich preventivní údržbu. Vzhledem k tomu, že každý vozový park je jedinečný, umožňuje Bridgestone svým zákazníkům individualizovat si řešení pro správu pneumatik podle vlastních požadavků.

FleetPulse jsou tři digitální řešení společnosti Bridgestone v jednom. Manažeři vozových parků získají díky nim přehled o stavu svých vozidel v reálném čase. To umožňuje snižovat náklady na údržbu, prodlužovat dobu provozu vozidel a zjednodušovat provozní činnosti ve vozovém parku. FleetPulse zahrnuje navíc systém sledování tlaku v pneumatikách, jehož hardwarová část je součástí vozidla. Udržování optimálního tlaku v pneumatikách eliminuje nečekané náklady na pneumatiky a snižuje emise CO<sub2<>.

Bridgestone rozšířil svou nabídku pro majitele a manažery vozových parků nedávnou akvizicí společnosti TomTom Telematics, která je největším poskytovatelem digitálních řešení pro vozové parky v Evropě a třetím největším na světě. WEBFLEET, oceňované řešení společnosti TomTom Telematics pro správu vozového parku, podporuje firmy informacemi v reálném čase, které zahrnují polohu vozidla, jízdní styl řidiče, údaje o spotřebě paliva a možnost komunikace s dispečinkem a dalšími členy firemního týmu.

Steven De Bock, ředitel divize Sales & Operations Commercial Products společnosti Bridgestone EMEA, k tomu poznamenal: „Vozové parky v současnosti čelí největším výzvám v historii. Vozové parky jsou pro Bridgestone prioritou. Proto intenzivně investujeme, abychom pro ně byli v této době zásadních změn přínosným partnerem. Naše nejmodernější řešení a produkty jim umožní maximalizovat produktivitu a minimalizovat celkové náklady.“

„Skutečnost, že důsledně realizujeme transformaci z výrobce prémiových pneumatik na vedoucího poskytovatele řešení pro mobilitu, vůbec neznamená, že bychom opomíjeli naši nabídku pneumatik, která zůstává hlavní oblastí našeho podnikání. Pneumatiky s vyspělými technologiemi jsou pro překonávání problémů, jimž vozové parky čelí, stejně důležité. Proto je v době, kdy vstupujeme do budoucnosti mobility, posilování a rozšiřování našeho portfolia prémiových pneumatik pro Bridgestone i nadále hlavní prioritou,“ dodal Steven De Bock.

Nové prémiové pneumatiky pro maximální hospodárnost

Všechny tři nové produkty značky Bridgestone pro nákladní vozidla a autobusy – Duravis R002, COACH-AP 001 a Ecopia H002 – byly vyvinuty, testovány a jsou vyráběny v Evropě. Na vývoji a testování se navíc podílely vozové parky z řad zákazníků. Univerzální pneumatika Duravis R002 nabízí mimořádně dlouhou životnost, která výrazně snižuje provozní náklady vozových parků na pneumatiky. COACH-AP 001 je prvním produktem Bridgestone, koncipovaným pro dálkové autobusy. Provozovatelé dálkových autobusů s touto pneumatikou získají vysokou úroveň hospodárnosti a komfortu bez kompromisů v oblasti bezpečnosti. A nedávno uvedená pneumatika Ecopia H002 pro velmi hospodárný provoz umožňuje podnikatelům v dálkové dopravě snižovat provozní náklady a emise CO2. Všechny tři pneumatiky s velkými rezervami splňují přísnou legislativu EU, zejména v oblasti emisí CO2 a hlučnosti.</sub2<>


Kontakt pro média:
AC&C Public Relations s.r.o.
Zorka Mašková
Tel.: 220 515 314
E-mail: zorka.maskova@accpr.cz


Společnost Bridgestone v Evropě, na Středním východě a v Africe Jsme zastoupením největší společnosti na světě pro výrobu pneumatik a gumárenských produktů v regionu EMEA. Již téměř 90 let poskytujeme jistotu, že se lidé i zboží dostanou na místo určení s nejvyšší mírou komfortu a bez zdržení. Dnes to platí v ještě větší míře než dříve, a proto nám zákazníci svěřují nejvýznamnější úkol: zajistit spojení vozidla s vozovkou. Jsme vynikající chemici, inženýři a datoví analytici a provozujeme jedny z nejvyspělejších výrobních závodů v Evropě, disponujeme nejlepšími technologiemi na světě a vynakládáme značné investice do výzkumu a vývoje. Nekompromisně se zaměřujeme na poskytování skutečných řešení skutečných problémů, jimž řidiči čelí na silnicích každý den. Umožňujeme jim spolehlivou a bezpečnou jízdu za všech podmínek.

Působíme v 38 zemích EMEA a zaměstnáváme více než 18 300 pracovníků. V tomto regionu máme 15 závodů na výrobu pneumatik, významné výzkumné a vývojové centrum a zkušební polygon. Jsme hrdí, že vydáváme nejvíce prostředků na výzkum a vývoj v našem odvětví. Jen v roce 2018 jsme do této oblasti investovali 800 milionů eur.

Více informací o společnosti Bridgestone v regionu EMEA naleznete na webových stránkách www.bridgestone.eu a www.bridgestonenewsroom.eu. Sledujte nás na portálech Facebook, Instagram, YouTube, Twitter a LinkedIn.


Bridgestone trucks