Velký průmyslový přístav

Navrženo pro těžká břemena a různá použití

Navrženy tak, aby odolávaly vysoké frekvenci působících zatěžovacích sil a zajistily dlouhotrvající výkon.

Zachování stability a tepelné odolnosti při kolísajícím zatížení a rychlosti.