Prostřednictvím služeb poskytovaných sítí certifikovaných prodejců pneumatik Bridgestone Aliance Partner, jsou pneumatiky vyžadují servis nejen identifikovány, ale také opraveny do původního špičkového stavu. 

Dva hlavní přínosy pro vozový park jsou optimální spotřeba paliva a redukce defektů  

Studie ukazují, že pneumatiky provozované při nízkém tlaku zvyšují spotřebu paliva, a tedy i emise CO2. Například pneumatika s doporučeným tlakem 9 bar spotřebuje o 5 % více paliva, jestliže je provozována s tlakem 7 bar. 

„Z interních studií je patrné, že v průměru až 25 % pneumatik vozových parků je provozováno při tlaku nejméně o 10 % nižším, než je doporučená hodnota, a až 5 % s tlakem nižším o 20 % a více,“ říká Neil Purves, senior manager pro obchodní inovace divize pro komerční produkty společnosti Bridgestone Europe. „Za těchto 'průměrných' hodnot tlaku je spotřeba paliva vozového parku o 0,6 % vyšší, než kdyby byly všechny pneumatiky provozovány při doporučené hodnotě tlaků.“ 

Defekty pneumatik na silnici jsou často způsobeny pomalým poklesem tlaku: např. hřebík může být v pneumatice zapíchnutý celé dny nebo dokonce týdny, než je patrná ztráta tlaku. Často není únik vůbec vidět a pneumatika je v provozu až do doby, než dojde k jejímu selhání z důvodu rapidní ztráty tlaku. V takovém případě bude defekt na silnici nejen nákladnější než běžná výměna pneumatiky, ale vůz bude také do doby výměny pneumatiky odstaven  a hodnotná kostra pneumatiky bude zcela ztracena. Kromě toho může dojít k totální destrukci  pneumatiky, což může způsobit další škody a ohrozit další účastníky silničního provozu.

„Systém TPMS společnosti Bridgestone může odhalit pomalý únik způsobený defektem a umožnit provedení opravy přímo u dopravce, čímž jsou eliminovány vysoké náklady za servisní zásah na silnici,“ říká Neil Purves ze společnosti Bridgestone Europe. 

Kromě nižší spotřeby paliva a menšího počtu defektů dosahuje pneumatika provozovaná při optimálním tlaku delší životnosti a je snáze protektorovatelná.

Testy s využitím tisíce senzorů systému TPMS společnosti Bridgestone v Evropě za poslední rok jasně prokazují následující výhody: „Když jsme slyšeli o tomto systému, okamžitě nás to zaujalo,“ říká Peter Eriksen, technický manager CDK, jeden z prvních zákazníků využívajících systém TPMS společnosti Bridgestone. „Využitím tohoto velmi jednoduché zařízení u všech pneumatik našich vozidel Arla v Dánsku, Švédsku a Británii ušetříme 350 000 litrů paliva a 945 tun emisí CO2 ročně. Jednalo se o jasné rozhodnutí. Kromě toho dnes můžeme odhalit defekt pneumatiky rychleji a vyhnout se tak možnému defektu na silnici.“ 

Popis systému 

Systém zahrnuje senzory namontovaný na ventilech pneumatik, snímače dat umístěné v průjezdových bránách, datový systém založený v cloudu a poskytovatele pneumatik a servisních služeb. 

Malý senzor využívá patentovanou technologii nízké spotřeby, která umožňuje vyslat signál každých 6 sekund při životnosti baterie nejméně 3 roky. Byly vyvinuty tři verze, aby byla umožněna optimální montáž bez ohledu na pozici kola u nákladního vozidla či autobusu. Senzor odesílá data o tlaku a teplotě, společně s identifikačními údaji, aby bylo možné přiřadit správný tlak ke konkrétnímu vozidlu a pozici kola. 

Bránový přijímač tvoří 4 věže, které jsou bezdrátově propojeny a napájeny baterií (se solárním nabíjením). Pokud je vozidlo vybaveno senzory systému TPMS společnosti Bridgestone propojených bránou, věže zachytí data o pneumatice a odesílají je v pravidelných intervalech do databáze společnosti Bridgestone. Pokud je detekován velmi nízký tlak, je okamžitě odesláno upozornění správci vozového parku.

Mobilní přijímač umožňuje systému TPMS komunikovat se systémem T2i společnosti Bridgestone; což je zvláště užitečné pro případy, kde může být využití brány nepraktické. 

Centrální systém dat T2i přijímá údaje od brány nebo T2i a pak přiřadí identifikační údaje senzoru ke konkrétnímu vozovému parku, vozidlu a pozici kola a určí tak doporučený tlak. Měření tlaku indikuje, zda pneumatika vyžaduje pravidelnou údržbu nebo naléhavý zásah. 

V případě stavu vyžadujícímu naléhavý zásah (např. tlak nižší než 20 %) je zaslána automatická zpráva vozovému parku a poskytovateli služeb, který poté koordinuje zajištění odstavení vozidla a jeho prošetření.  

Poskytovatel služeb pro vozový park společnosti Bridgestone je vyškolený ke zpracování příchozích zpráv, na základě kterých učiní příslušné kroky správně a včas.