Tyto stránky používají soubory cookies, abychom vám co nejvíce zpříjemnili jejich prohlížení. Soubory cookies dále využíváme, abychom si uschovali vaše případná nastavení a získali internetové statistiky. Předpokládáme, že pokud toto akceptujete beze změny vašeho nastavení, souhlasíte se získáváním souborů cookies z našich stránek. V případě, že v budoucnu změníte názor, můžete si své nastavení později kdykoliv změnit.

Rady

Demontáž a výměna pneumatik na ráfcích (montáž pneumatik)

02 května 2012

Valentino Rossi

Bridgestone důrazně doporučuje vyvarovat se svépomocné montáže pneumatik motocyklu z důvodu bezpečnosti.

Bridgestone důrazně doporučuje vyvarovat se svépomocné montáže pneumatik motocyklu z důvodu bezpečnosti. Demontáž a výměna pneumatik na ráfcích mohou být nebezpečné. Pokus o montáž pneumatik se špatným nářadím, nedostatečnými zkušenostmi a nevhodnou technikou může vést k výbuchu pneumatiky s následkem vážného poranění nebo úmrtí. Nejlepší je svěřit montáž pneumatik kvalifikovanému prodejci pneumatik nebo profesionálnímu technikovi.

Pokud se přesto rozhodnete provést montáž pneumatik svépomocí, musíte vzít v úvahu následující rady:

Pokud osobně neprovádíte montáž, stůjte dostatečně daleko od místa montáže pneumatik. To je obzvláště důležité při huštění pneumatiky. Jestliže se pneumatika nesprávně namontuje, může se roztrhnout a výbušnou silou může být vymrštěna do vzduchu s následkem vážného poranění nebo úmrtí.

Nikdy nemontujte pneumatiky z osobních aut na motocyklové ráfky!

K vážnému poranění nebo úmrtí může dojít za těchto podmínek:

Chybný výběr pneumatiky a ráfku. Pneumatika musí odpovídat šířce a průměru ráfku. Například při montáži pneumatiky o průměru 16 palců používejte výhradně ráfky o průměru 16 palců.
Nezkontrolování pneumatiky a ráfku. Na ráfku nesmějí být praskliny, vrypy, odštěpky a rez. Pneumatika nesmí mít poškozenou patku, nesmí být proříznutá nebo propíchnutá.
Překročení maximálního tlaku usazení patky. Pneumatika se nesmí při usazování patky nahustit na více než 0/4 barů / 40 PSI. Než nahustíte pneumatiku na tlak doporučený pro provoz vozidla, musíte si být naprosto jisti správným usazením patek. Montujte výhradně „bezdušové“ pneumatiky na „bezdušové“ ráfky, pokud výrobce doporučuje takovou montáž. Některé ráfky vyžadují duši. Podobně platí, že pneumatika s duší musí být namontována na ráfek určený pro použití s duší.

Nepoužívejte neradiální duše do radiálních pneumatik. Před provedením montáže na ráfek vyžadující použití duše zkontrolujte, zda označení duše souhlasí s označením radiální pneumatiky.
Při každé výměně opotřebované motocyklové pneumatiky se musí na ráfek namontovat nový ventilek.
Do sestav pneumatik/ráfků nepoužívejte žádné hořlavé látky. Nikdy nezapalujte žádné hořlavé látky za účelem „zkrácení“ montážní operace.

Rozměry ráfku
Je zásadně důležité, aby byly pro pneumatiky použity ráfky správných rozměrů. Dbejte, aby rozměry vašich pneumatik odpovídaly povoleným rozměrům ráfku. Nesprávná šířka ráfku může mít vliv na ovládání a stabilitu. Ověřte velikost pneumatiky, kterou se chystáte namontovat, a zda je pro její montáž ráfek dostatečně široký. Zkontrolujte, zda je správná vůle mezi pneumatikou, kyvným ramenem a blatníky.

Vyvážení kola
Aby nedocházelo k vibracím a zrychlenému opotřebení pneumatik, je důležité před prvním použitím a při každé demontáži nebo výměně pneumatik na ráfku dobře vyvážit sestavu pneumatik a kol. Dále zkontrolujte ráfek z hlediska možných nedostatků, které by mohly mít vliv na celkové vyvážení.

Výběr rozměrů pneumatik
Všechny motocykly by měly být vybaveny pneumatikami o rozměrech, které stanovuje výrobce motocyklu a které jsou uvedeny v návodu k obsluze nebo na webových stránkách výrobce. Radiální pneumatiky montujte na motocykl, pouze pokud to vyžaduje výrobce motocyklu.

Vhodné přední a zadní pneumatiky
Pro dosažení optimálních vlastností je velice důležité použít vhodné přední a zadní pneumatiky. Jízda na motocyklu s radiálními pneumatikami nesprávně sladěnými s diagonálními pneumatikami je nebezpečná. Charakteristika ovládání motocyklu může být vážně narušena. Mohlo by dojít k nehodě s následkem vážného poranění nebo úmrtí. Pokud jde o výměnu pneumatik, podívejte se do návodu k obsluze nebo se obraťte na místního prodejce.

Pneumatiky označené jako „Front Wheel“ montujte pouze dopředu a pneumatiky označené jako „Rear Positions“ montujte pouze dozadu.

Některé motocykly mohou být vybaveny radiálními pneumatikami. Než vybavíte svůj stroj
radiálními pneumatikami, obraťte se na výrobce motocyklu, aby byla zajištěna správná specifikace a kombinace pro vás motocykl.

Nová přední pneumatika namontovaná na motocykl s ojetou zadní pneumatikou může být příčinou nestability.

Duše
Při montáži nové pneumatiky na ráfek vyžadující použití duše by měla být zároveň použita nová duše. Staré duše mohou být vytahané a vzniklé přehyby mohou způsobit selhání duše. Zkontrolujte označení rozměrů na duši, zda odpovídá rozměrům pneumatiky. Nemontujte duše do radiálních motocyklových pneumatik ani nemontujte radiální pneumatiky na ráfky vyžadující použití duše, pokud to není určeno specifikacemi výrobce.

Bridgestone důrazně doporučuje vyvarovat se svépomocné montáže pneumatik motocyklu z důvodu bezpečnosti.