Tyto stránky používají soubory cookies, abychom vám co nejvíce zpříjemnili jejich prohlížení. Soubory cookies dále využíváme, abychom si uschovali vaše případná nastavení a získali internetové statistiky. Předpokládáme, že pokud toto akceptujete beze změny vašeho nastavení, souhlasíte se získáváním souborů cookies z našich stránek. V případě, že v budoucnu změníte názor, můžete si své nastavení později kdykoliv změnit.

Rady

Co všechno potřebujete vědět o motocyklových pneumatikách

01 května 2012

Valentino Rossi

Další informace k mnoha dalším otázkám, které můžete mít, pokud jde o motocyklové pneumatiky Bridgestone nebo motocyklové pneumatiky obecně!

Minimální hloubka dezénu pneumatiky
Nadměrně opotřebované pneumatiky jsou více náchylné k proražení a představují větší riziko na silnici. Vyměňte pneumatiky ještě předtím, než dosáhnou zákonné minimální hloubky dezénu ve vaší zemi. Motocyklové pneumatiky Bridgestone mají indikátor opotřebení vzorku v podobě malých výstupků v drážkách každé pneumatiky.

Vůle
Odstředivé síly a vznikající teplo v pneumatice za jízdy mohou přispět k nárůstu celkového průměru pneumatiky. Tento efekt se více projevuje u diagonálních pneumatik než u radiálních. Vždy zajistěte dostatečnou vůli mezi pneumatikou a dalšími díly motocyklu, jako je blatník, řetěz, kyvné rameno a další prvky.

Protáčení pneumatik
Protáčení pneumatiky za účelem vyproštění motocyklu z bahna, ledu, sněhu nebo mokré trávy může být nebezpečné. Pneumatika, která se otáčí rychlostí odpovídající hodnotě 55 km/h, může rychle dosáhnout otáček, kdy dochází k rozpadu pneumatiky s explozivní silou. Za určitých podmínek se může pneumatika otáčet až dvojnásobnou rychlostí, než jakou ukazuje tachometr. Okolostojící nebo cestující tak mohou být vážně poraněni nebo usmrceni a může dojít k závažnému poškození motocyklu. Neprotáčejte pneumatiku nad tachometrickou hodnotu větší než 55 km/h.

Paprsky kol a kola s dráty
Pravidelně kontrolujte paprsky kol motocyklu. Prasklé nebo uvolněné paprsky mohou být příčinou chvění kol, které může vést k nestabilitě a předčasnému opotřebení pneumatik. Zkontrolujte stav ochranné vložky ráfku. Vystupující paprsek může poškodit duši a způsobit propíchnutí pneumatiky.

Uložení pneumatik (a vozidla)
Vozidla a pneumatiky by měly být uloženy uvnitř na chladném a suchém místě, kde se nemůže uvnitř pneumatik srážet voda. Měly by být uloženy mimo dosah elektrických generátorů, motorů a tepelných zdrojů, jako jsou například vodovodní trubky. Úložná plocha by měla být čistá a bez výskytu maziv, benzínu nebo jiných látek, které mohou poškodit gumu. Nesprávné uložení může poškodit pneumatiky způsobem, který není prostým okem viditelný, ale může vést k selhání pneumatiky.

Olej, vazelína a benzín
Pokud je guma vystavena po delší dobu těmto látkám, může dojít k jejímu poškození. Čistým hadrem pravidelně odstraňujte tyto chemikálie z pneumatik, bez ohledu na to, zda se používají nebo jsou uloženy.

Kola a ráfky
Vždy používejte správnou velikost a konstrukci pneumatik podle požadavků výrobce na rozměry kol a specifikace. Před montáží pneumatik zkontrolujte, zda nejsou kola poškozená.

Bočnice a ošetřování
Jemným mýdlovým roztokem vyčistěte bočnice, bílé pruhy nebo vystouplá písmena a opláchněte vodou. Nepoužívejte žádné jiné materiály, čisticí nebo ošetřující prostředky pro zlepšení vzhledu bočnice. Tyto látky mohou poškodit gumu a porušit její vlastní odolnost proti účinkům ozónu a klimatu.

Testy na dynamometru
Dynamometr vyvíjí extrémní lokalizované zatížení na motocyklové pneumatiky a někdy způsobuje neviditelné vnitřní poškození konstrukce pneumatiky. Je možné, že toto poškození povede po určité době k selhání pneumatiky. Pneumatiku, která byla použita na dynamometru, nepoužívejte pro silniční, okruhové nebo terénní účely. Jestliže je potřeba provést test na dynamometru, doporučujeme použít pneumatiky určené k likvidaci a po dynamometrickém testu je ihned odstranit z motocyklu.

Další informace k mnoha dalším otázkám, které můžete mít, pokud jde motocyklové pneumatiky Bridgestone nebo motocyklové pneumatiky obecně!